Nejmodernějším a nejkvalitnějším médiem pro přenos dat je v současné době optická datová síť. Výstavba těchto sítí vyžaduje speciální svařování optických vláken s nejvyšší úrovní kvality pro bezchybné fungování přenosu dat.

Provádíme svařování SM i MM tras. Zakončení vláken provádíme kterýmkoliv standardním konektorem nebo rozhraním (např. SC, FC, LC, ST nebo E2000). Po svaření vláken následně provádíme vyhodnocení kvality spoje měřením přímou metodou nebo OTDR.

Naši technici dsponují několika svářečkami, které svou kvalitou patří mezi lídry na trhu. Používáme například korejské optické svářečky InnoView 6s, které